Služby

NAŠA ČINNOSŤ

Prax s nákladnou cestnou dopravou a postupne aj skúsenosti v cestnom hospodárstve, ktoré sme nadobudli počas svojej existencie, nás posúvajú ďalej dopredu - bližšie ku klientom. 

Rozširovaním služieb v tomto segmente sa stále snažíme ponúknuť maximum.  Poskytujeme aj služby spojené s údržbou cestných komunikácií a cestného hospodárstva. Vytvárame optimálne podmienky a prispôsobujeme sa Vašim požiadavkám. Našim cieľom je úspešná realizácia a spokojnosť klienta. 

VNÚTROŠTÁTNA NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA

 • Preprava sypkých materiálov

 • Preprava špeciálnych dopravných strojov

ÚDRŽBA CESTNÉHO HOSPODÁRSTVA

 • Úprava krajníc

  - zrezávanie krajníc s naložením odfrézovaného materiálu
  - zhutňovanie krajníc vybračnou doskou nesenou na pracovnom stroji Unimog
  - doplnenie (dosypanie) krajníc materiálom aplikovaným stranovým finišerom
  - čistenie a hĺbenie priekop

 • Zimná údržba ciest

  - odhŕňanie snehu z komunikácii
  - posyp komunikácií

 • Strojné zametanie komunikácií s vysávaním pozametaného odpadu

 • Výkopové práce

  - úprava terénu kolesovým bágrom

 • Kosenie trávnatých porastov

 • Mulčovanie náletových drevín

OSTATNÉ SLUŽBY

 • Prenájom osobných motorových vozidiel