Nákladná cestná doprava

VNÚTROŠTÁTNA NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA

  • Preprava sypkých materiálov

  • Preprava špeciálnych dopravných strojov

NAŠA ČINNOSŤ

Prax s nákladnou cestnou dopravou a postupne aj skúsenosti v cestnom hospodárstve, ktoré sme nadobudli počas svojej existencie, nás posúvajú ďalej dopredu - bližšie ku klientom. 

Rozširovaním služieb v tomto segmente sa stále snažíme ponúknuť maximum.  Poskytujeme aj služby spojené s údržbou cestných komunikácií a cestného hospodárstva. Vytvárame optimálne podmienky a prispôsobujeme sa Vašim požiadavkám. Našim cieľom je úspešná realizácia a spokojnosť klienta.