Služby 1

NAŠA ČINNOSŤ

Prax s nákladnou cestnou dopravou a postupne aj skúsenosti v cestnom hospodárstve, ktoré sme nadobudli počas svojej existencie, nás posúvajú ďalej dopredu - bližšie ku klientom. 

Rozširovaním služieb v tomto segmente sa stále snažíme ponúknuť maximum.  Poskytujeme aj služby spojené s údržbou cestných komunikácií a cestného hospodárstva. Vytvárame optimálne podmienky a prispôsobujeme sa Vašim požiadavkám. Našim cieľom je úspešná realizácia a spokojnosť klienta. 

Ponuka služieb

checklist icon

VNÚTROŠTÁTNA NÁKLADNÁ CESTNÁ DOPRAVA

Preprava sypkých materiálov, preprava špeciálnych dopravných strojov.

checklist icon

ÚDRŽBA CESTNÉHO HOSPODÁRSTVA

Úprava krajníc:

  • zrezávanie krajníc s naložením odfrézovaného materiálu
  • zhutňovanie krajníc vybračnou doskou, nesenou na pracovnom stroji Unimog
  • doplnenie (dosypanie )krajníc materiálom aplikovaným stranovým finišerom
  • čistenie a hĺbenie priekop


Zimná údržba ciest:

  • odhŕňanie snehu z komunikácii
  • posyp komunikácií


Strojné zametanie komunikácií s vysávaním pozametaného odpadu


Výkopové práce

  • úprava terénu kolesovým bágrom


Kosenie trávnatých porastov


Mulčovanie náletových drevín

checklist icon

OSTATNÉ SLUŽBY

Prenájom osobných motorových vozidiel.

Monitoring vozidiel:

  • Všetky naše stroje a mechanizmy podliehajú GPS monitoringu

Prepravný poriadok:

Na tomto mieste si môžete stiahnuť náš prepravný poriadok.