Kariéra

OTVORENÉ POZÍCIE

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Kostelecká 869/19A, 92221 Moravany Nad Váhom, Piešťany
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- ťaženie a premiestňovanie zeminy
- nakládka a vykládka materiálov na vozidlá
- práca so zametacím strojom
- zhutňovanie zemín, pieskov, štrkopieskov
- urovnávanie povrchov pri zemných prácach
- hĺbenie priekop
- zrezávanie krajníc
- pokládka krajníc

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie
Zameranie, odbor: technické zameranie
Znalosti: Vodičský preukaz B,C,E,T

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Kostelecká 869/19A, 92221 Moravany Nad Váhom, Piešťany
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- Zodpovednosť za organizáciu a realizáciu stavebných prác v súlade s harmonogramom postupov prác a dodržiavaním požiadaviek kvality
- Zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov
- Zodpovednosť za správne plánovanie postupov stavebných prác
- Zabezpečenie projektovej a realizačnej dokumentácie zákaziek
- Zodpovednosť za odovzdávanie dokladov potrebných k fakturácii a mesačnej závierke
- Koordinácia prác realizovaných cez poddodávky, spolupráca pri výberových konaniach na poddodávky
- Zabezpečenie vykonávaných činností v súlade so zmluvou o dielo, platnou legislatívou a internými predpismi

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie: Úplné odborné stredoškolské vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie II.stupňa
Počítačové znalosti: MS Office (Word, Excel, Outlook) - užívateľská úroveň
MS Project - užívateľská úroveň
Internet - užívateľská úroveň
Zameranie, odbor: Stavebné, inžinierske konštrukcie, dopravné stavby
Znalosti: Vodičský preukaz B